Mitä on hakukonemarkkinointiKatso hakukonemarkkinoinnin kurssit

Hakukonemarkkinointi (SEM) on internet-markkinointia, jonka avulla parannetaan verkkosivujen löydettävyyttä hakukoneiden hakutuloksissa (esim. Googlessa). Hakukonemarkkinointi jakautuu hakukoneoptimointiin (SEO) ja hakukonemainontaan (Google AdWords -mainonta), jotka ovat kaksi erilaista tapaa näkyä esim. Googlen hakutulossivulla. Toinen nimitys tälle markkinoinnille on Google-markkinointi. Lue lisää Ordera Oy:n palveluista.

Hakukoneoptimoinnilla parannetaan verkkosivun sijoitusta Googlen orgaanisissa eli luonnollisissa hakutuloksissa. Google-mainonta taas viittaa maksettuihin sponsorilinkkeihin, jotka näkyvät hakutulossivun oikeassa laidassa sekä luonnollisten hakutulosten päällä varjostetulla alueella. Seuraavassa on kuvattu tarkemmin Google-markkinointia ja Google-mainontaa.

Mainonta ja markkinointi on alue, jolla kilpailu kiristyy päivä päivältä – markkinoinnin kohdentaminen on menestyksen ja tehokkuuden edellytys. Markkinointi verkossa edellyttää tiukkaa fokusta, jossa käytettävissä olevista mainoseuroista puristetaan kaikki hyöty irti.

Hakukoneoptimointi tuo lisää kävijöitä verkkosivuille

Hakukoneet, kuten Google, pyrkivät tarjoamaan hakijalle parhaat mahdollisimmat tietolähteet halutuilla termeillä. Nämä pyrkivät etsimään kaikkein relevanteimmat ja toisaalta tärkeimmät ja arvokkaimmat dokumentit sinun luettavaksesi. Esimerkiksi Google käyttää algoritmia, joka koostuu useista sadoista eri muuttujista. Googlen käyttämät kriteerit voidaan jakaa karkealla tasolla kolmeen eri ryhmään:

 • sivuston tekniikka
 • sisältö ja sen kohdentaminen hakusanakohtaisesti
 • sivuston suosio ja maine (ulkoiset sivustolle osoittavat linkit vaikuttavat tähän merkittävästi)

Miten hakukoneoptimointia tehdään?

Hakukoneoptimoinnin avulla pyritään ensinnäkin poistamaan sivustolta indeksointia haittaavat tekijät ja tekemään sivustosta “läpinäkyvä” hakurobotteja ajatellen. Sivuston sisältö on lisäksi muokattava vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti Googlen kautta tehtäviä hakuja.

Ainakin tärkeimpiä hakusanoja varten tehdään omat sivut, joiden sisältö on laadittu nimenomaan näistä aiheista. Verkkopalvelun suosiota ja mainetta kasvatetaan tehokkaimmin hankkimalla sivustolle ulkopuolelta osoittavia linkkejä relevanteista lähteistä. Sopivien avainsanojen kartoittamiseen soveltuu täysin ilmainen Google Adwordsin Avainsanojen suunnittelija-työkalu. Katso julkaisemani Youtube-video hakukoneoptimoinnista.

Luonnollisten hakutulosten lisäksi hakukoneoptimoinnilla voidaan vaikuttaa myös kuvien ja videoiden esiintymiseen hakutuloksissa, paikallisiin yritysten kartta-hakutuloksiin sekä kuvien näkymiseen Googlen kuvahaku-palvelussa.

Google AdWords-mainonta

Google-mainonta on voimakkaasti kasvava hakukonemarkkinoinnin muoto, jossa mainostava yritys maksaa napsautuskohtaisen hinnan (PPC=Pay Per Click) kun mainosta klikataan. Google AdWords on Googlen pääasiallinen tulonlähde – vuonna 2010 palvelu toi yritykselle 28 miljardia dollaria (USD) liikevaihtoa.

Mainostajat valitsevat sanat, joilla haettaessa mainos näytetään sekä hinnan, jonka he ovat valmiita klikkauksesta maksamaan. Google AdWords on eräänlainen huutokauppa, jossa mainosten sijainti sekä mainosten näkyminen määrätyillä hakusanoilla määräytyvät tarjotun hinnan sekä mainoksen relevanttiuden perusteella.

Miten hakukonemainonta hinnoitellaan Googlessa

Jos Google-mainoksen teksti ei vastaa sen kohdesivun tekstiä ja aihealuetta, antaa Google sille alhaiset laatupisteet. Alhaiset laatupisteet taas nostavat mainoksen klikkaushintaa. Joissain tapauksissa Google-mainosta ei näytetä ollenkaan, jos samalla sanalla on paljon muita kilpailevia mainostajia.

Laatupisteisiin vaikuttavat myös mainostajan Google AdWords-tilin historiatiedot, mainoksen historiallinen klikkausprosentti (CTR=Click Through Rate) sekä muut Googlen määrittelemät relevanttiustekijät. Voit katsoa Youtubessa Google-mainonnan videon.
Google+

Hakukonemarkkinoinnin mitattavuus

Yli sata vuotta sitten yhdysvaltalainen markkinointimies John Wanaker (1838-1922) lausui seuraavat sanat: “Tiedän, että puolet mainonnastani on turhaa. Ongelmana on, että en tiedä kumpi puoli.” Perinteisessä mediassa (lue: tienvarsimainonta, lehtimainonta, radiomainonta, jne.) on aina pyritty mittaamaan mainonnan tehokkuutta jollain tavalla.

Mittauksen keinot vaan ovat olleet rajoitettuja ja saadut tulokset usein epäluotettavia. Hakukonemarkkinointi tai Google-markkinointi sen sijaan on huippukohdennettua markkinointia, jonka tuloksia voidaan mitata pienintä yksityiskohtaa myöten.

Verkkosivuille hakukoneiden kautta tulevien kävijöiden käyttäytymistä ja laatua voidaan mitata monella eri tavalla. Seuraavassa on listattu mittauskohteita, jotka tarjoavat yritykselle arvokasta liiketoiminnallista “tiedustelutietoa”, jonka avulla Google-mainontaa voidaan kohdistaa ja säätää entistä tarkemmaksi:

 • yhteydenottopyyntöjen tai tarjouspyyntöjen määrä
 • syntyneiden asiakastilausten määrä (verkkokaupoissa)
 • pdf-tiedostojen lataukset
 • sivustolla vietetty aika
 • selattujen sivujen määrä

Kannattaako hakukonemarkkinointi ulkoistaa?

Yksi yleisimmistä yritysten esittämistä hakukonemarkkinointiin tai Google-markkinointiin liittyvistä kysymyksistä on: kannattaako hakukonemarkkinointia tehdä itse vai onko järkevämpää palkata tehtävään ulkopuolinen taho. Tähän kysymykseen vastaaminen riippuu mm. seuraavista asioista:

 • kuinka tärkeänä rooli hakukonemarkkinoinnilla on yrityksen kokonaismarkkinoinnissa?
 • löytyykö yrityksestä riittävästi henkilö- ja aikaresursseja tehokkaan Google-mainonnan ja/tai hakukoneoptimoinnin tekemiseen
 • voidaanko määrittää riittävän yksiselitteiset mittarit hakukonemarkkinoinnin tuloksellisuudelle
 • voidaanko luottaa riittävästi ulkopuolisen yrityksen/tahon ammattitaitoon, asiakaspalveluun ja tehokkuuteen.