Tommi Mäkelä (KTM, M.A.)Katso hakukonemarkkinoinnin kurssit

Yritys: Beyond Mind Consulting

  • yli 15 vuoden kokemus verkkosivustojen markkinoinnista
  • Tulos Helsinki Oy:n palveluksessa 2009- 2010
  • Tommin vetämille suosituille hakukonemarkkinoinnin kursseille (25 kpl vuosina 2011-2016) on osallistunut jo 875 henkilöä
  • Palveluiden laadun takaa Google Partner -sertifikaatti