HakukonemainontaKatso hakukonemarkkinoinnin kurssit

Hakukonemainonta tai hakusanamainonta on kustannustehokas tapa saada kävijöitä yrityksen tai organisaation verkkosivuille. Tämän artikkelin kohteena on lähinnä Google-mainonta (Google AdWords -mainonta), koska tämä Googlen markkinointityökalu on ehdottomasti suosituin sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Google AdWordsin kilpailijoita ovat Yahoo! Search Marketing ja Microsoft adCenter, joiden markkinaosuudet ovat kuitenkin Suomessa varsin pienet.

Adwords-mainonnassa yritys valitsee hakutermit, joilla Google-mainokset näytetään hakutulosten yhteydessä. Kullekin hakulausekkeelle tai avainsanalle määritellään korkein hinta, joka mainoksen klikkauksesta ollaan valmiita maksamaan. Mainostaja maksaa ainoastaan mainoksen klikkauksista. Jos kukaan ei klikkaa mainosta, ei mainosnäytöistä veloiteta mitään.  vaan ainoastaan sen klikkauksista ei joudu maksamaan. Googlen ansaintalogiikka perustuu kuitenkin siihen, että usein klikattuja mainoksia palkitaan alhaisemmalla klikkaushinnalla ja paremmalla mainospaikalla.

Google AdWords on oikein hyödynnettynä erittäin tehokas verkkomainonnan väline. Erityisesti silloin kun tulosseurannan tietoja hyödynnetään mainosbudjetin kohdentamisessa parhaiten toimiville avainsanoille, muiden markkinoinnin muotojen on vaikea kilpailla tehokkuudessa hakukonemainonnan kanssa.

Google AdWords-mainonta – miten se toimii?

Google AdWords on mainosten huutokauppa, jossa tasapainotetaan keskenään mainosten osuvuus (relevanttius) sekä klikkauksesta tarjottava hinta. Klikkauksesta eniten tarjoavalla mainostajalla on suurempi todennäköisyys nostaa Google-mainos parhaalle paikalle. Googlen toimintatavan mukaisesti sekä näytettävä mainoksen että sen laskeutumissivun (sivun, jolle kävijä päätyy mainosta klikattuaan) pitää vastata sisällöltään mahdollisimman tarkasti toisiaan.

Laatupisteet ja Google-mainosten sijainti

Googlen määrittelemät Adwords-laatupisteet määräävät, kuinka paljon klikkauksesta veloitetaan ja kuinka usein mainosta näytetään hakujen yhteydessä sekä mikä on mainoksen sijainti hakutulossivulla. Mainosten sijainnin määrittää seuraava kaava: mainosten sijainti = laatupisteet x tarjoushinta. Merkittävin yksittäinen laatupisteisiin vaikuttava tekijä on klikkausprosentti. Tämä lukuarvo kertoo kuinka monta kertaa Google-mainosta on klikattu suhteessa sen näyttökertoihin.  Mainostekstin ja laskeutumissivun sisällön vastaavuus sekä laskeutumissivun toimivuus (mm. välitön poistumisprosentti) vaikuttavat myös merkittävästi laatupisteisiin.

Seuraavassa on käsitelty lyhyesti tärkeitä Google AdWords-mainontaan liittyviä termejä.

Klikkaukset, näyttökerrat, klikkausprosentti ja keskimääräinen CPC

Google AdWords-tililtä mainostaja näkee jatkuvasti klikkausmäärän kunkin avainsanan saamat klikkaukset ja sen saamat näyttökerrat Google-hauissa. Koska klikkausprosentti (kuinka monta kertaa mainosta on klikattu verrattuna sen näyttökertoihin) vaikuttaa myös avainsanan laatupisteisiin, on tärkeää saada nostettua tämä klikkausprosentti tarpeeksi korkealle tasolle. Keskimääräinen klikkaushinta (CPC) taas on merkittävä huomion kohde  mainostajan kannalta. Jos CPC nousee liian korkeaksi suhteutettuna sen tuomiin tuloksiin (‘konversiohinta’), klikkaushintaa voi joko laskea tai luopua kokonaan ko. avainsanan mainostamisesta.

Google-mainokset hakuverkostossa ja display-verkostossa

AdWords-tilin kautta Google-mainokset voi määrittää näkymään varsinaisissa Google-hauissa, hakukumppanit-hauissa (eri sivustoille integroitu Google-hakutoiminto) sekä Google Display– eli sisältöverkoston hauissa. Display-verkostoon on liittynyt suuri määrä sivustoja, jotka näyttävät sivuillaan mainostajien AdSense-mainoksia. Nämä Google-mainokset voivat olla joko tekstimainoksia tai kuva- ja videomainoksia. Display-verkoston kautta tulleet kävijät ovat yleensä heikompi laatuisia verrattuna varsinaisen Google-haun kautta tulleisiin kävijöihin. Myös remarketing- eli uudelleenmarkkinointimainoksia näytetään display-verkostossa. Uudelleenmarkkinointi toimii siten, että sivustolla aiemmin vierailleille näytetään muilla sivustoilla mainoksia, koska kävijän selaimeen on liitetty eväste (cookie).

AdWords-tilin rakenne

AdWords-tili rakentuu kampanjoista ja niiden alle määritellyistä mainosryhmistä. Kunkin mainosryhmän alle on määritelty avainsanat, joihin liittyvien hakujen yhteydessä Google-mainosten halutaan näkyvän. Tämä muodostaa puumaisen rakenteen, jossa sisältö (avainsanat) on jaettu helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin.

Seuraavassa on esimerkki kenkien verkkokaupan AdWords-tilin rakenteesta. Tilille on määritelty kolme kampanjaa: Miesten kengät, Naisten kengät ja Lasten kengät. Miesten kengät-kampanjan alle on määritelty seuraavat mainosryhmät: juhlakengät, kävelykengät, urheilujalkineet ja saappaat. Esimerkiksi kävelykengät-mainosryhmän alle on määritelty avainsanat: ”miesten kävelykengät,” ”miesten kävelykenkiä,” ”kävelykengät miehille,” ”miesten kävelykengät verkkokauppa.” Yllä oleva tilanne on yksinkertaistettu kuvaus AdWords-tilin rakenteesta. Ideaalitilanteessa avainsanat on jaoteltu satoihin ja jopa tuhansiin mainosryhmiin, joissa Google-mainos on räätälöity vastaamaan mm. tarkasti mainostettavien hakutermien sijamuotoja (esim. kengät, kenkä, kenkiä).

Hakulausekkeiden kohdennus

Onnistuneen ja tehokkaan google-mainonnan kannalta on tärkeää kohdentaa mainosten näkyminen oikeille avainsanoille. Google AdWordsissa kunkin avain sanan kohdalla voidaan valita kohdennustavaksi joko laaja kohdennus, ilmaisuhaku tai tarkka haku. Seuraavassa esimerkissä on havainnollistettu tätä asiaa kaiutin-avainsanan osalta:

Laaja kohdennus: kaiutin
–    mainos voidaan näyttää esim. hakusanoilla: kaiutinpuhelin, kaiuttimia, megafoni…

Ilmaisuhaku: ”kaiutin”
–    mainos näytetään hakusanoilla: edullinen kaiutin, kaiutin netistä, tietokoneen kaiutin…

Tarkka kohdennus: [kaiutin]
–    näytetään ainoastaan hakusanalla: kaiutin


Kun siis halutaan mahdollisimman paljon klikkauksia käytettään laajaa kohdennusta. Laajan kohdennuksen tuomien klikkausten määrää voidaan rajoittaa hyödyntämällä negatiivisia avainsanoja, jotka estävät Google-mainoksen näkymisen näillä erikseen määritellyillä termeillä.

Maksutavat

AdWords-tilillä voidaan käyttää seuraavia maksutapoja:

Automaattiset Maksut (veloitetaan jälkikäteen)

  • Luottokortilta / debit-kortilta
  • Pankkitililtä

Manuaaliset maksut (AdWords-tilille ladataan saldoa)

  • Pankkisiirrolla
  • Luottokortilta / debit-kortilta

AdWords-tilin termistöä

Seuraavassa on kuvattu esimerkinomaisesti tärkeitä AdWords-mainonnan käsitteitä ja termejä.

CPC (Cost Per Click) – keskimääräinen klikkaushinta

Keskimääräinen sijainti – Google-mainoksen sijainti (positio) hakutulossivulla (yleensä 1-10)

Tulosprosentti – Tulosten (esim. Asiakastilaus tai yhteydenottopyyntö) prosentuaalinen osuus klikkauksista

Tehostetut kampanjat – AdWordsin uudet ominaisuudet, jotka mahdollistavat mm. paikkakuntakohtaiset hintatarjoukset sekä räätälöityjen hintatarjousten määrittämisen mobiilimainoksille kampanjakohtaisesti

Mainoslaajennukset – mm. ylimääräisten linkkien (sivustolinkit) tai osoitetietojen (sijaintilaajennukset) näyttäminen mainostekstien yhteydessä

Uudelleenmarkkinointi – sivustolle asennettavan seurantakoodin ansiosta kävijälle voidaan kohdentaa jatkossa ”muistutus-mainoksia” display-verkoston sivustoilla.

Tuloksenoptimointityökalu – AdWordsin automaattiasetus, joka mahdollistaa tulosten määrän ja tuloshintojen optimoinnin historiatietojen perusteella

Klikkausprosentti (napsautussuhde) – klikkausten prosentuaalinen osuus mainosten näyttökerroista

Päiväbudjetti – kullekin mainosryhmälle määriteltävä summa, joka saa kulua klikkauksiin vuorokaudessa

Katso hakukonemainonnan kurssit

Google AdWordsin käytöstä

Google AdWords on oikein käytettynä loistava markkinoinnin työkalu. Seuraavaan on koottu yleisiä hakusanamainontaa ensimmäistä kertaa kokeilleiden kommentteja:

“Adwords on varmasti ihan hyvä  mainonnan väline mutta…”

  • “klikkaushinnat ovat aika korkeita”
  • “mainoksiani ei aina näy”
  • “onkohan tästä oikeasti mitään hyötyä…”

Oikein tehtynä Googlen AdWords on kuitenkin lyömätön tapa saada kustannustehokkaalla tavalla jo valmiiksi kiinnostuneita kävijöitä yrityksen verkkosivuille.

Kannattaako Google-mainonta ulkoistaa?

Google on pyrkinyt tekemään AdWords-mainonnan käytön mahdollisimman helpoksi. Yritykset ja yksityishenkilöt voivat hyödyntää 75 euron arvoisia kuponkeja, joilla uudet mainostajat voivat kokeilla Google-mainontaa ilmaiseksi. AdWords-mainonta on kuitenkin varsin monimutkainen kokonaisuus, jonka optimaalinen hyödyntäminen edellyttää  kokemusta, riittävää ajankäyttöä sekä perehtymistä AdWordsin jatkuvasti muuttuviin ominaisuuksiin.

Moni yritys joutuu siis päättämään, kannattaako sen tehdä AdWords-mainontaa itse vai palkata tähän tehtävään ulkopuolinen taho. Vastaus tähän kysymykseen riippuu mm. siitä, että nähdäänkö hakukonemainonta tärkeänä osana yrityksen kokonaismarkkinointia? On myös selvitettävä voidaanko yrityksessä allokoida riittävästi resursseja hakusanamainonnan ja muun suoramarkkinoinnin (esim. sähköpostimarkkinointi) tekemiseen.  On myös voitava määrittää riittävän yksiselitteiset mittarit hakukonemainonnan tuloksellisuudelle ja tehokkuudelle. Tärkeä kysymys on myös, voidaanko luottaa riittävästi ulkopuolisen tahon ammattitaitoon ja tuloksentekokykyyn.

Seuraavassa on kuvattu eri tapoja, joilla yrityksen AdWords-mainontaa voidaan hoitaa:

–    Kaikki osaaminen pidetään yrityksen omissa käsissä
–    Hakukonemainonta ulkoistetaan osaavalle taholle
–    Osa tehdään itse ja osa ulkoistetaan
–    Mainontaa tehdään itse, mutta ulkopuolinen taho auditoi esim. AdWords-mainostilin säännöllisesti

Oletko kiinnostunut kokeilemaan ulkoistettua hakukonemainonnan palvelua?

Ota yhteyttä niin kerron mielelläni lisää tavoista, joilla yrityksesi tai organisaatiosi saa lisää kävijöitä ja asiakkaita Googlen kautta. Beyond Mind Consulting tähtää aina koviin tuloksiin ja meillä on vankka kokemus tehokkaan Google AdWords-mainonnan sekä hakukoneoptimoinnin tekemisestä lukuisille asiakkaille.

Lue lisätietoa hakukonemarkkinointi-pääsivulta, tutustu hakukoneoptimointi-osioon tai klikkaa takaisin tämän hakukonemainonta-sivun alkuun.